Στο πέρασμα των χρόνων, υπήρξαν φιλοξενούμενες στον σταθμό μας, άλλες για περισσότερα, άλλες για λιγότερα επεισόδια a\αλλά και κάποιες με μεμονωμένες εμφανίσεις οι παρακάτω εκπομπές:

 “new adventures in lo-fi” (fantasmenios)

Everything Always Goes Wrong” (subcultural boy)

Grapefruit Soda” (Marianna P)

Άυπνη Πόλη” (Γιάννης Περδίκης)

Many Heads One Sound: A Broadcast from Refugees’ Hearts to Everyone’s Ears

Αρης Κωνσταντέλλος & Δημήτρης Μπούρας

Urbanphone” (Alexandros Daniilidis)

"Velocity Curve" (Natasa Papathoma)

Diaries of a New Life” (lefi)

"Third Uncle” (Βασίλης Δουβίτσας)

Fault Scarp” (Abies Sylos)

Mutants on Parade” (Jim Bull) 

Midnight is the Time” (Capt'n Midnight)

 

 

Follow Us