Οne (+1) O' Clock Jump

   Κάθε δεύτερη Δευτέρα, 16:00-18:00 μμ  

Κάθε Πέμπτη, 14.00-16.00, στο One (+1) O' Clock Jump βουτιά στην Jazz με μουσικές αιωρήσεις από τη δεκαετία του 1920 έως το σήμερα.

Αρχείο εκπομπών "Οne (+1) O' Clock Jump στο Mixcloud"

119472050_2750103995201233_21665782002347404_n.jpg

Αrtwork by Elizabeth Catlett, " The Dance "

Follow Us