Μουσικά Νέα

VIRTUART - Exclusive Set by OLIVER ABITBOL - Opening set: MIR

Wednesday, 19/05/2021, 22:00 (GMT+3) @ Old Dogs New Tricks

??????? ??????? aka ???????? is a French musician living in India, who has been producing music since the mid 1980s.

Over the years, he has been part of several projects such as ???????? ?????ℎ??, ???????? ???ℎ ??? ??????, ?.?.?., ???? ?., ? ???, ?ℎ? ?????ℎ ?????, ?????́?, ?????????, ?????, ?? ???? ??????, 2 ????????? 30 (with ??????? ????), 2 ?.?.?. ???? (with ?????? ??????), ??????? ????? (with ???? ????? ????́), ????'? ??????? (with ?????? ??????), ?? 1729 (with ????-?????̧??? ???? aka ??-?????), ????? ??????? (with ?? ??????), ????????? 767 (with ???? ????? ????́), ???? ????? (with ?????? ????????), ?????? (with ??????? ????? aka ?ℎ????????), ?????ℎ??? (with ??-?????), ????????? (with ??????? ?????), and of course ????????!

Olivier's music has been released on numerous labels such as ???????, ?????? ???????, ???? 2 ????? ???????, ??? ?????????, ???????? ???????????, ?????? ???????, ???????????, ??&? ????? ???????, ???? ??? ???????, ??????????? ??????-?????????????, ??????????, ??????, ????? ?????? ??????, ?? ???, ???? ????? ????? ????????, ??????? ??????, ?????? ???????, ?????????, ??? ????, ?????? ????, ???? ?????, ???, ?? 231, ??:)? ??????????????, ????? ?????? ??????, ??? ???????, ??????, ??? ???????, ?????? ??????? ???????, ????? ???????, ???????? ???????, ?????????? ???????, ??????? ???????, ??? ????? ??????????, and ??????? ??? ????.

As ???????? he has been released two studio albums - ???????? & ??????? and ??????? - three singles/EPs and several releases on compilations, on labels such as ??????????, ?????? ???????,  ??? ???? ???????, ?? ???, ?????, ??? ???????, ??????? ???????, ??????? ??????? and the last years on ?????? ??????? (2014) and ??? ??????? (2014 & 2016).

The sound of ???????? is captivating, dark and yet colorful, full of energy and psychedelic moments.

DISCOGRAPHY

https://www.discogs.com/artist/15855-Virtuart
https://www.discogs.com/artist/318366-Olivier-Abitbol
https://www.discogs.com/artist/25853-2-Puissance-30
https://www.discogs.com/artist/39202-Underhead
https://www.discogs.com/artist/59349-EA-1729
https://www.discogs.com/artist/249977-Jaffa-Project
https://www.discogs.com/artist/76592-Karamatix-767
https://www.discogs.com/artist/226856-Aftermoon
https://www.discogs.com/artist/286186-Apog%C3%A9e
https://www.discogs.com/artist/57797-I-Fly
https://www.discogs.com/artist/62049-The-French-Lover
https://www.discogs.com/artist/62044-2-RAR-Crew
https://www.discogs.com/artist/63054-Virtual-Olive
https://www.discogs.com/artist/352031-Ze-Rude-Waiter
https://www.discogs.com/artist/241199-Dreaming-Together
https://www.discogs.com/artist/484390-Dreaming-With-Vox-Populi
https://www.discogs.com/artist/337166-Mont-Blanc-2
https://www.discogs.com/artist/294977-Orenok
https://www.discogs.com/artist/25550-Djulz-Concept
https://www.discogs.com/artist/35259-Bambara-Vibes
https://www.discogs.com/artist/174209-ORA-2
https://www.discogs.com/artist/257314-Egas-L
https://www.discogs.com/artist/3230889-Nuage-6
https://www.discogs.com/artist/3052348-Wavespell

OTHER LINKS

Official Site: http://virtuart.free.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/virtuartmusic

===========================================
Flyer by HLIAS K - Papier rouge
===========================================

Wednesday, 19/05/2021, 22:00 (GMT+3)
https://strummerradio.com/

listen to: Old Dogs New Tricks (every 1st & 3rd week)

  • Δημιουργήθηκε στις

Follow Us